Za unijną dotację będzie można założyć na wsi mikroprzedsiębiorstwo budowlano-drogowe lub biogazownię.
Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na tworzenie mikroprzędsiębiorstw będzie można zakładać na wsi firmy budowlano-drogowe, a także zajmujące się pozyskiwaniem drewna lub wytwarzaniem energii elektrycznej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) poszerza wykaz działalności nierolniczych, na których uruchomienie będzie można przeznaczyć unijną dotację. Taką zmianę wprowadziło do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu pozyskiwania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007 – 2013.
– To potrzebna zmiana. W katalogu finansowanych działalności brakowało firm budowlanych, a to dochodowa branża, bo gminy dużo inwestują w remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych – mówi Jarosław Kalicki z firmy doradztwa rolniczego Eurolider.
Natomiast zdaniem Bartosza Zielonackiego z firmy Agror przedsiębiorcy najbardziej skorzystają na dopisaniu do katalogu wytwarzania energii elektrycznej, ponieważ wiele osób ubiegających się o dotacje jest zainteresowanych zakładaniem biogazowni.
Zmienią się też zasady finansowania zakupu niektórych pojazdów. Obecnie nie można ze środków dotacji sfinansować w całości zakupu samochodu. MRiRW chce z tej reguły wyłączyć jedną kategorię pojazdów. W wyniku nowelizacji rozporządzenia będzie możliwy zakup w całości za środki UE specjalistycznych pojazdów budowlanych, drogowych, wykorzystywanych do robót ziemnych, a także maszyn rolniczych, które konstrukcyjnie spełniają definicję pojazdu samochodowego, ale nie służą do przewozu towarów lub osób.
Rozporządzenie ma wejść w życie do końca pierwszego półrocza 2011 roku. Ponieważ odbyły się już konsultacje, jest szansa, że będzie obowiązywać szybciej.
O pomoc na tworzenie mikroprzedsiębiorstw mogą się ubiegać osoby nieubezpieczone w KRUS, które mają miejsce zamieszkania i zamierzają wykonywać działalność na wsi lub w mieście do 5 tys. Można otrzymać do 300 tys. zł.