Samozatrudniony, który faktycznie nie prowadzi biznesu, może od 1 lutego 2011 roku zarejestrować się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy. O status bezrobotnego może ubiegać się w czasie, gdy ma zawieszoną działalność, lub w okresie, kiedy nie prowadzi jej z powodu odroczenia terminu jej rozpoczęcia. Tak wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1275).

Właściciel firmy (bezrobotny) będzie miał wtedy prawo do korzystania z różnych form aktywizacji opłacanych z Funduszu Pracy, m.in. ze staży i przygotowania zawodowego dorosłych. Każdy bezrobotny może odbyć staż w firmie, który trwa do pół roku. Młode osoby, które nie ukończyły 25 lat, mogą być na stażu nawet do roku. W czasie stażu bezrobotny otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 890,60 zł. Nie ma jednak prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dyrektor po zakończeniu stażu wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o jego odbyciu.

Osoba bezrobotna może też zostać skierowana przez urząd pracy do tzw. przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy. Za każdy miesiąc takiej praktycznej nauki otrzymuje stypendium szkoleniowe. Wynosi ono, tak jak w przypadku stażu, 890,60 zł miesięcznie.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy dorosłych. Ta pierwsza trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie od 3 do 6 miesięcy. Osoby bezrobotne uczestniczą w zajęciach pięć dni w tygodniu, maksymalnie osiem godzin dziennie. Przez cztery dni w ciągu tygodnia zdobywają kwalifikacje w zakładzie pracy, a przez jeden dzień w instytucji szkoleniowej.

Na temat nowych korzystnych uprawnień dla samozatrudnionych wynikających z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy piszemy od kilku dni. We wtorek 18 stycznia ukazał się pierwszy artykuł o tym, czy samozatrudniony może ubiegać się w urzędzie pracy o dotację na biznes.