Dotyczyło to wyłącznie tych osób, które uczyły się w szkołach dla dorosłych. Z kolei absolwenci zwykłych szkół średnich, którzy nie przystąpili do egzaminu dojrzałości przed 2007 rokiem, już od 2008 roku zdają wyłącznie nowy egzamin maturalny.

Część osób wciąż jednak nie przystąpiła do tego egzaminu. Muszą do 7 lutego zgłosić się do macierzystej szkoły, jeśli chcą zrobić to w tym roku. Tam składają deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu.

Natomiast absolwenci zlikwidowanych lub przekształconych szkół oraz osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych powinni złożyć deklarację do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE). Jednak czas na jej złożenie mija 31 grudnia roku szkolnego, w którym kandydat zamierza przystąpić do matury.

Deklaracja powinna wskazywać przedmioty, które maturzysta chce zdawać. Jednak od ubiegłego roku szkolnego na egzaminie obowiązkowa jest matematyka. Oprócz niej absolwent musi zdawać język polski i obcy. Wolno mu jedynie wybrać przedmioty dodatkowe (np. historię czy geografię), choć w danym roku szkolnym może przystąpić maksymalnie do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Nowa matura jest jednocześnie egzaminem na studia. Dlatego jeśli absolwent szkoły średniej po maturze chce je podjąć powinien sprawdzić, jakie przedmioty dodatkowe będzie wymagać uczelnia. Informacje dla dorosłych o nowej maturze udzielają m.in. centra kształcenia ustawicznego. Organizują też kursy, które mają pomóc lepiej przygotować się do egzaminów.

– 50 godzin kursu kosztuje 450 zł – mówi Iwona Czechowska z Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) nr 1 w Warszawie.