Zaznaczył, że takie zapewnienie złożyła w czwartek minister zdrowia Ewa Kopacz.

PZ informowało we wtorek, że większość lekarzy z tej federacji nie podpisała umów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Prezes Porozumienia Jacek Krajewski ostrzegał, że niemal w całym kraju lekarzom z PZ kończą się recepty z ubiegłorocznych zapasów; aby wystawić nowe, muszą mieć numer tegorocznego kontraktu. Przypomniał także, że brak umów z NFZ powoduje, iż inni świadczeniodawcy mogą odmawiać pacjentom bezpłatnego wykonywania badań zleconych przez lekarzy z PZ.

"Otrzymaliśmy stanowcze zapewnienie pani minister Ewy Kopacz, że kontrakty zostaną podpisane nie później niż do pierwszych dni lutego. Dzięki temu pacjenci będą mogli nadal bez problemów korzystać ze świadczeń lekarzy rodzinnych. Oznacza to, że NFZ wreszcie będzie przestrzegał ustalenia z grudniowego porozumienia" - powiedział PAP Radkiewicz po czwartkowym spotkaniu w resorcie.

Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński mówił we wtorek PAP, że czas podpisywania kontraktów w większości przypadków zależy od świadczeniodawców. "Muszą złożyć poprawne wnioski. Wskutek przedłużających się negocjacji z PZ pod koniec roku, podpisanie kontraktów do 31 grudnia nie było możliwe" - podkreślał Troszyński.

Porozumienie Zielonogórskie to federacja związków pracodawców ochrony zdrowia

21 grudnia, na wniosek Porozumienia Zielonogórskiego, doszło do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. W jego następstwie PZ odstąpiło od postulatu natychmiastowego wzrostu stawki kapitacyjnej. 22 grudnia MZ zgodnie z wnioskiem Federacji zgodziło się usunąć z umów z lekarzami rodzinnymi zapis dotyczący sprawozdawczości. Niepodpisanie do końca grudnia kontraktów oznaczałoby, że od nowego roku pacjenci nie mogliby korzystać z porad w gabinetach 14 tys. lekarzy rodzinnych w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Początkowo lekarze z PZ w negocjacjach z MZ i NFZ domagali się wzrostu stawki tzw. kapitacyjnej za świadczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej o 72 grosze (wynosi ona 8 zł). NFZ informował, że na podwyżkę nie ma środków. Argumentem za podniesieniem stawki, jaki przedstawiali podczas rozmów lekarze, były zmiany w sprawozdawczości.

Porozumienie Zielonogórskie to federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w podstawowej opiece zdrowotnej, którzy jesienią 2003 roku sprzeciwili się warunkom kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych zaproponowanym przez NFZ. Na początku 2004 r. gabinety lekarzy zrzeszonych w PZ były zamknięte.

Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy z prawie wszystkich województw - ponad 14 tys. lekarzy. Wyjątkiem jest Zachodniopomorskie. PZ deklaruje, że jego celem jest obrona interesów świadczeniodawców i ich pacjentów oraz reprezentowanie środowiska lekarzy wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia: NFZ, Ministerstwa Zdrowia, władz i administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz związków zawodowych pracowników.