Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2010 roku wyniosła 1.954,7 tys. osób.