W środę w kancelarii premiera odbyły się kolejne rozmowy w sprawie prac nad systemem emerytalnym służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Konwentu Dziekanów Wojska Polskiego oraz reprezentanci rządu m.in. odpowiadający za policję wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki.

Jak poinformowała kancelaria premiera, podczas spotkania ustalono, że dalsze prace będą prowadzone w sześciu podzespołach tematycznych: stażu pracy uprawniającego do świadczenia emerytalnego, wieku emerytalnego, a także sytuacji żołnierzy zatrudnionych na kontraktach w wojsku; wskaźnika wzrostu emerytury za każdy rok służby ponad limit stażu oraz podstawy wymiaru emerytury; przeglądu specjalnych dodatków i uprawnień w poszczególnych służbach mundurowych; systemu rentowego i orzecznictwa rentowego w służbach mundurowych; warunków łączenia emerytury i pracy; procesu ucywilnienia.

Jak powiedział przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda, podczas dotychczasowych spotkań jeszcze w grudniu ustalono, że funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy pełnią służbę zachowają prawa do obecnego systemu emerytalnego z możliwością indywidualnego wyboru nowego systemu.

Obecnie na emeryturę można przejść po 15 latach pracy w służbach mundurowych

Obecnie na emeryturę można przejść po 15 latach pracy w służbach mundurowych bez względu na wiek. Według wstępnych propozycji funkcjonariusze mają nabywać uprawnienia emerytalne po 20 bądź po 25 latach służby. Pojawiają się też nieoficjalne informacje, że aby uzyskać te uprawnienia dodatkowo mundurowi będą musieli mieć skończone 55 lat.

Do zmodyfikowanego systemu emerytalnego wejdą jedynie funkcjonariusze nowo przyjęci do służby. Pozostali będą mogli wybrać między starym a nowym systemem. Nowe przepisy mogłyby wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2012 r.

Emerytura mundurowa zależy od wysokości ostatniej pensji oraz dodatków i nagród rocznych. Po 15 latach służby wynosi ona 40 proc. ostatniej pensji i za każdy dodatkowy rok rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc.

Do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy mają prawo funkcjonariusze: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.