Od 1 stycznia 2011 roku każdy, kto nabył prawo do emerytury, musi rozwiązać umowę o pracę, żeby pobierać świadczenie. Inna procedura jest przewidziana dla tych, którzy 31 grudnia 2010 roku mieli emeryturę, kontynuując zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. Oni będą musieli do końca września 2011 roku rozwiązać umowę, jeśli chcą pobierać emeryturę. Jeśli nie rozstaną się ze swoim pracodawcą, to ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia od 1 października 2011 roku.

– W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy wysyłkę listów z taką informacją do około 300 tys. dorabiających emerytów. Mamy czas do końca stycznia, żeby wysłać pismo do wszystkich – mówi Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS.

Oznacza to, że liczba osób, do których trafi korespondencja z ZUS, jest większa niż liczba świadczeniobiorców, którzy mogą mieć zawieszoną emeryturę z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia. List może trafić także do takiej osoby, która zwolniła się z pracy i przeszła na emeryturę, a następnie po pewnym czasie się zatrudniła. Jej zmiany obowiązujące od 1 stycznia nie dotyczą, a dostanie z ZUS list tylko dlatego, że równocześnie pobiera emeryturę i pracuje.