Płatnicy mają obowiązek prowadzić wykaz stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Muszą też posiadać ewidencję pracowników, za których od ubiegłego roku płacą składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wykaz ten stanowi podstawę do wysłania do ZUS informacji o liczbie takich stanowisk.

Na jej podstawie ZUS stworzy centralny rejestr stanowisk pracy. Obok tego musi być prowadzona ewidencja pracowników, która z kolei stanowi podstawę do przekazania ZUS corocznego zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zgłoszenia te za 2010 rok muszą być przekazywane do 31 marca tego roku. I dopiero one stanowią podstawę wpisu pracownika do centralnego rejestru pracowników wykonujących taką pracę.

– Płatnicy składek już zaczęli nam przekazywać zgłoszenia takich pracowników. Jednak nie prowadzimy statystyk, ile takich zgłoszeń do nas dotarło – mówi Joanna Biniecka, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Sosnowcu.

Kadrowcy z dużych firm ostrzegają, że przygotowanie takich dokumentów nie jest proste.

– Firmy muszą dokładnie sprawdzić dane tych osób, kody w imiennych raportach oraz kwoty składek. Muszą też pilnować, aby do deklaracji rozliczeniowych nie wkradł się błąd dotyczący składek w czasie, kiedy pracownik był chory lub korzystał z bezpłatnego urlopu – mówi Anna Gołuchowska z Działu Księgowości Płac z Huta Częstochowa w Częstochowie.

Zwraca uwagę, że w przypadku błędów osoby takie w przyszłości mogą mieć problemy z uzyskaniem emerytury pomostowej.

– Z tego też powodu firmy nie powinny czekać na ostatnią chwilę na przygotowanie rocznego zestawienia Nie da się go przygotować w kilka dni – ostrzega Anna Gołuchowska.