Osoby zatrudnione w służbie cywilnej m.in. w urzędach wojewódzkich, skarbowych czy ministerstwach będą otrzymywać rekompensatę za nadgodziny w formie zwiększonego czasu wolnego. Urzędnicy nie otrzymają więc zwiększonego wynagrodzenia za dodatkową pracę.
Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej (SC) z wyłączeniem stanowisk kierowniczych będą otrzymywać za pracę w godzinach nadliczbowych zwiększony o 25 proc. wymiar czasu wolnego. Wtedy za dodatkową godzinę przysługiwałby im czas wolny w wymiarze godziny i 15 minut.
Z kolei za pracę w niedziele i święta oraz w porze nocnej czas wolny będzie powiększony o 50 proc. Natomiast osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach będą otrzymywać rekompensatę 50 proc. wymiaru czasu wolnego tylko za pracę nadliczbową w niedziele i święta lub w nocy.
Takie zmiany przewiduje nowa wersja projektu założeń do ustawy o służbie cywilnej i Służbie Celnej. W tym tygodniu powinny zakończyć się już jego konsultacje. Obecnie pracownikowi za godzinę dodatkowej pracy przysługuje godzina wolnego. Z kolei urzędnikom mianowanym nie przysługuje nawet wolny czas, chyba że pracują nocą.
Reklama
– Zgodnie z art. 4 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej za nadgodziny wszyscy pracownicy, w tym też urzędnicy, powinni mieć zagwarantowane dodatkowe wynagrodzenie lub zwiększony wymiar czasu wolnego – mówi dr Stefan Płażek, adwokat, adiunkt z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tłumaczy, że jeśli rząd nie ma pieniędzy na dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, to może zwiększyć wymiar czasu wolnego. To wystarczy, aby zmienione przepisy ustawy o służbie cywilnej były uznane przez Komitet Niezależnych Ekspertów za zgodne z Europejską Kartą Społeczną. Potwierdza to też stanowisko komitetu z grudnia 2010 r.
Projekt założeń poza nadgodzinami przewiduje też, że pracownicy SC będą mogli być oceniani częściej niż raz na dwa lata. Obecnie obowiązuje sztywna zasada oceniania pracowników co dwa lata. Po zmianie dyrektor generalny będzie mógł jej dokonywać nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od ostatniej oceny, ale nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.
– Przełożony powinien mieć możliwość dokonania oceny pracownika w każdej chwili, a ustawa nie powinna mu jej ograniczać – mówi Witold Gintowt-Dziewałtowski, członek Rady Służby Cywilnej.
Zmiany dotyczą też urlopów dla urzędników. Będą musieli mieć dwa razy dłuższy staż pracy, aby zyskać 12 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z obowiązującą ustawą po pięciu latach zatrudnienia w SC przysługuje im każdego roku dodatkowy urlop w wymiarze jednego dnia aż do osiągnięcia 12 dni.
W projekcie założeń nie wskazano jednak, kiedy proponowane zmiany wejdą w życie. Szef służby cywilnej pracuje na nimi od początku swojej kadencji, tj. od kwietnia 2009 r.