"Duża część emerytury będzie w ZUS-ie będzie oprocentowana. Będzie zależała od kondycji polskiego państwa, waloryzowana według nominalnego wzrostu produktu krajowego. To jest powiedzenie przyszłym emerytom prostej rzeczy - będziecie tak zamożni jak będzie zamożne państwo polskie i to jest chyba największa i najlepsza prawda."