Inspektor pracy będzie mógł sprawdzać legalność zatrudnienia nie tylko w firmach, ale także w fundacjach, stowarzyszeniach i agencjach, na rzecz których świadczona jest praca.
Jeszcze w tym roku może rozszerzyć się krąg podmiotów, które podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Pod kątem legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów bhp będą sprawdzane np. fundacje lub stowarzyszenia. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który przygotowała sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej. Czeka już na pierwsze czytanie w Sejmie. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.
– Ta zmiana ma usprawnić działanie inspektorów pracy. Jest też odpowiedzią na sygnały PIP dotyczące problemów z kontrolowaniem tych instytucji lub jednostek, które formalnie nie zatrudniają pracowników i nie prowadzą działalności gospodarczej – mówi Jarosław Pięta, poseł klubu PO, członek sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej.
Obecnie pod kątem legalności zatrudnienia inspekcja może sprawdzać tylko pracodawców lub przedsiębiorców, którzy formalnie nie są pracodawcami (czyli nie zatrudniają nikogo na podstawie umowy o pracę), ale na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, np. zleceniobiorców lub samozatrudnionych.
– Dzięki zmianie będziemy mogli też sprawdzać, czy np. fundacje, stowarzyszenia lub wszystkie inne instytucje lub jednostki organizacyjne nie zatrudniają cudzoziemców – mówi Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.
Inspektorzy pracy będą mogli też badać np.,s czy dane instytucje nie zatrudniają osób bez żadnej podstawy prawnej lub czy nie powinny zawrzeć z podwładnymi umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej. Nadal nie będą mogli natomiast kontrolować pod tym względem osób fizycznych.
– Zmiana przepisów chroni prawo do prywatności. Kontrole będą mogły być przeprowadzane wyłącznie w instytucjach lub jednostkach organizacyjnych, a nie u osób fizycznych – dodaje Jarosław Pięta.
Nowe przepisy doprecyzują też przepisy dotyczące kontroli agencji zatrudnienia. Inspektorzy pracy będą mogli sprawdzać, czy podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej przestrzegają przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz czy są wpisane do rejestru agencji zatrudnienia. Dzięki temu możliwe będzie także sprawdzenie tych, które nie powierzają pracy osobom fizycznym i są prowadzone przez przedsiębiorców np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.