Gwarancja wypłaty finansowanych z budżetu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego powoduje, że rodzice i komornicy często nie podejmują działań, aby wyegzekwować alimenty od dłużników.
115 mln zł oddali gminom w trzech kwartałach ubiegłego roku rodzice niepłacący alimentów. W tym czasie wypłaciły one 320 tys. osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ponad 914 mln zł – wynika z najnowszych danych przekazanych nam przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Gminom udało się więc odzyskać zaledwie 12,68 proc. wypłaconych pieniędzy. Ściągalność alimentów nie wzrosła w porównaniu z 2009 rokiem, gdy wskaźnik zwrotów wynosił 12,24 proc.
Zdaniem gmin przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów działania, które mają zmuszać dłużników do płacenia, nie są do końca skuteczne.