Wnioski o przyznanie pomocy z unijnego programu Leader są przyjmowane przez tzw. lokalne grupy działania (LGD). To one decydują o tym, jak do 2013 roku zostanie podzielone prawie 3 mld zł dostępne jeszcze w tym programie. Nowe nabory wniosków ruszyły właśnie w kilku województwach. W styczniu można je składać na Dolnym Śląsku, w woj. kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim. LDG z Ziębic, która dziś rozpoczęła przyjmowanie projektów, ma do dyspozycji prawie 9 mln zł, a Stowarzyszenie Sąsiedzi z Łomży, które rozpocznie nabór wniosków w poniedziałek, prawie 1,6 mln zł.

Można ubiegać się m.in. o przyznanie środków na utworzenie firmy na wsi. Pomoc przysługuje zarówno rolnikom, którzy chcą prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą (tzw. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), jak i osobom nieubezpieczonym w KRUS, które mogą tworzyć na wsi lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwa. Osoby fizyczne ubiegające się o te środki muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować przedsięwzięcie na terenie działania danej LGD, która prowadzi nabór wniosków.

Dostępne są także fundusze na tzw. małe projekty aktywizujące lokalną społeczność, np. organizację imprez kulturalnych lub sportowych, a także na inwestycje w wiejską infrastrukturę, np. remont wiejskiej świetlicy. Z tych ostatnich funduszy mogą korzystać gminy i organizacje pozarządowe. W tym roku zmieniły się na ich korzyść zasady ubiegania się o tę pomoc.

– W przypadku projektów dotyczących odnowy i rozwoju wsi można się ubiegać o dofinansowanie 80, a nie jak wcześniej 70 proc. inwestycji – mówi Renata Ramotowska z LGD Sąsiedzi z Łomży.

To oznacza, że od gminy lub organizacji wymagany jest mniejszy niż w ubiegłorocznych naborach wkład własny. Wynosi on tylko 20 proc. wartości inwestycji.

Pracownicy LGD pomagają w wypełnianiu wniosków.

– Nie możemy tego zrobić za wnioskodawcę, ale udzielamy bezpłatnego doradztwa – mówi Karolina Ozimek z lokalnej grupy działania z Ziębic.

LGD sprawdzają każdy wniosek pod kątem tego, czy jest zgodny z opracowaną przez nie lokalną strategią działania. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie w zależności od typu projektu urząd marszałkowski lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.