Mieszkaniec Krakowa pod względem wielkości zarobków znalazł się w 2010 roku na piątym miejscu w kraju wśród zatrudnionych w polskich aglomeracjach. Dostawał przeciętnie 3 700 zł.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w Krakowie w 2010 roku wyniosła 3 700 zł. Wyższe płace otrzymywali zatrudnieni w Poznaniu (3 900 zł), Wrocławiu i Trójmieście (4 000 zł) oraz Warszawie (5 000 zł). Dla porównania, typowy mieszkaniec Białegostoku, Lublina czy Olsztyna zarabiał 3 000 zł. Płace w Małopolsce (z wyłączeniem Krakowa) kształtowały się na poziomie 2 700 zł brutto – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak.

Spośród osób zatrudnionych w różnych branżach, najwięcej w Krakowie zarabiały osoby pracujące w IT (mediana 5 500 zł), bankowości (4 566 zł) i ubezpieczeniach (4 400 zł). Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w sektorach kontrolowanych głównie przez państwo: szkolnictwie wyższym i sektorze publicznym (3 000 zł), służbie zdrowia (2 820 zł), kulturze i sztuce (2 500 zł) oraz nauce i szkolnictwie (2 485 zł).

Wysokość wynagrodzeń była uzależniona także od wielkości firmy oraz pochodzenia kapitału. Mediana płac dla przedsiębiorstw zagranicznych, głównie międzynarodowych korporacji mających w Krakowie swoje oddziały, wyniosła 5 000 zł brutto. Równocześnie w firmach polskich zarabiano 3 200 zł. Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające 10-49 osób) płaciły przeciętnie 3 200 zł, mediana wynagrodzeń w dużych (zatrudnienie powyżej 250 osób) była o 1 000 zł wyższa.

Ile zarabiali pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach? Podobnie jak w innych częściach kraju, do najlepiej opłacanych stanowisk w Krakowie należą te związane z IT. Wśród nich, najniższe wynagrodzenia (mediana 3 500 zł) otrzymywali inżynierowie pomocy technicznej (IT helpdesk). Programiści mogli liczyć na zarobki od 3 000 do 8 380 zł. Mediana wynagrodzeń młodszych księgowych w Krakowie wyniosła 2 700 zł.

Wyższe płace otrzymywali starsi księgowi (3 750 zł), główni księgowi ( 5 760 zł) oraz kierownicy ds. księgowości (6 000 zł). W sprzedaży najniżej opłacanym stanowiskiem był kasjer-sprzedawca. 80 proc. osób pełniących w Krakowie te obowiązki zarabiało od 1 317 do 2 150 zł.