Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku pogrzebowego w przypadku złożenia faktury tylko za kwiaty lub trumnę. Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje to postępowanie.
Od 1 marca z 6406,16 zł do 4 tys. zł ulegnie zmniejszeniu wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego. Także 4 tys. zł otrzymają pracodawcy, sąsiedzi, domy pomocy społecznej, gminy, powiaty, kościoły lub związki wyznaniowe, jeżeli to one pokryły koszty pogrzebu.
– Bez względu na to, czy rodzina otrzymuje zryczałtowany zasiłek pogrzebowy czy kwotę wynikającą z faktycznie poniesionych wydatków, to w każdym przypadku muszą być złożone imienne faktury – mówi Joanna Biniecka, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Sosnowcu.