2012 rok może być ostatnim, w którym święto Trzech Króli jest wolne od pracy. Firmy mogą być zobowiązane do oddawania wolnego, jeśli święto wypadnie w sobotę. Wnioski w sprawie przepisów o nowym dniu wolnym rozpatrzy Trybunał Konstytucyjny.
Podstawą skargi PKPP Lewiatan do Trybunału Konstytucyjnego jest brak porozumienia rządu i Stolicy Apostolskiej w sprawie wprowadzenia w Polsce kolejnego święta wolnego od pracy. Art. 9 pkt. 2 konkordatu wyraźnie wskazuje, że w takim przypadku jest ono konieczne.
– Tymczasem projekt ustawy ustanawiający Trzech Króli dniem wolnym od pracy przygotowali posłowie, a rząd i Stolica Apostolska nie tylko nie zawarli porozumienia, ale nawet nie przedstawili opinii – tłumaczy Grażyna Spytek-Bandurska, zastępca dyrektora Departamentu Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego PKPP Lewiatan.