W zadaniowym systemie czasu pracy wyznaczone czynności także muszą się odbywać w 8 godzinach na dobę i średnio w 40 tygodniowo. Zlecone zadania, których wykonanie w tym czasie jest niemożliwe, uznane mogą być za pracę w nadgodzinach
Zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy ze względu na brak umiejętności organizacyjnych pracuje codziennie kilkanaście godzin. Jeśli praca jest możliwa do wykonania w normalnym czasie pracy, firma w żaden sposób nie odpowiada za przedłużony czas pracy.
Zadaniowy czas pracy można wprowadzić, gdy ze względu na rodzaj pracy lub jej organizację albo miejsce wykonywanie pracy, czasu pracy pracowników nie można wymierzyć w godzinach, lecz wymiarem zadań, jakie pracownik ma wykonywać (art. 140 k.p.). Zadania te powinny być możliwe do wykonania w normalnym czasie pracy, tj. nieprzekraczającym ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo (art. 129 k.p.). Nie jest to zatem nienormowany czas pracy, jak się go często potocznie określa. Pracownika dotyczy także 11-godzinny odpoczynek dobowy, 35-godzinny odpoczynek tygodniowy oraz zasada 5-dniowego tygodnia pracy.