Rząd broni projektu ustawy refundacyjnej. Natomiast producenci leków, aptekarze, ale także partnerzy Komisji Trójstronnej domagają się zmian.
Firmy farmaceutyczne, lekarze i związki zawodowe ostrzegają, że wejście w życie nowych przepisów wcale nie spowoduje, że pacjenci będą mniej dopłacać do leków. Grozi natomiast likwidacją małych aptek i karaniem lekarzy za nieprawidłowe przepisanie leku refundowanego. Posłowie dodają, że ustawa może być niezgodna z konstytucją.
Wczoraj prace nad projektem ustawy refundacyjnej rozpoczęła specjalnie do tego powołana podkomisja. Zakłada ona m.in. wprowadzenie od 2012 roku sztywnych cen i marż na leki refundowane.