Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) wstępnie podzieliło między województwa, które najsprawniej wydawały pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), dodatkowe środki z tzw. krajowej rezerwy wykonania. 300 mln zł euro trafi do województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i pomorskiego. O podziale rezerwy zdecydowało dotychczasowe tempo wydawania środków z PO KL, a konkretnie poziom płatności rozliczonych z Komisją Europejską.

Na pierwszym miejscu znalazło się województwo warmińsko-mazurskie, które otrzyma dodatkowo 60 mln euro. Do końca przyszłego tygodnia musi zapaść decyzja, na co te pieniądze zostaną przeznaczone.

– Ponieważ środki dla powiatowych urzędów pracy z Funduszu Pracy zostały w tym roku bardzo radykalnie ograniczone, jednym z naszych priorytetów będzie aktywizacja zawodowa – mówi Urszula Pasławska, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Dodaje, że zarząd województwa dodatkowe pieniądze chce przeznaczyć także na wsparcie przedsiębiorców w formie dotacji na założenie własnej firmy oraz mikropożyczek.

Zachodniopomorskie, które znalazło się na drugim miejscu, otrzyma 54 mln euro. Jak podkreśla Gabriela Wiatr, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, bonus od MRR zostanie przeznaczony przede wszystkim na: przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych, po 50. roku życia oraz długotrwale bezrobotnych, wsparcie edukacji, w tym tworzenie przedszkoli oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw.

Trzecie w rankingu województwo opolskie otrzyma dodatkowo 48 mln euro. To aż 30 proc. całej puli środków, które ten region miał przyznane pierwotnie na lata 2007 – 2013. Za najważniejszy obszar zarząd uznał wstępnie wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

– Widać, że jest to jedno z najbardziej potrzebnych działań w PO KL – podkreśla Karina Bedrunka, dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

MRR chce, żeby wszystkie województwa, które otrzymają środki z rezerwy, część z nich przeznaczyły na wsparcie samozatrudnienia, ale nie tylko w formie bezzwrotnych dotacji, jak było dotychczas, ale także w postaci pożyczek dla nowych przedsiębiorców.

Będzie to przedmiotem negocjacji marszałków z MRR, podobnie jak wysokość kwot, jakie województwa przeznaczą na wybrane przez siebie działania. Negocjacje odbędą się w lutym.