Jutro wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. nr 254, poz.1704).

Łagodzi ona przepisy dotyczące formalności związanych z udzielaniem pomocy publicznej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się w ramach tzw. wyłączeń blokowych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) o pomoc na szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie oraz pomoc na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu unikną części formalności, które nałożyło na nie poprzednie rozporządzenie z kwietnia 2010 roku.

Dzięki nowelizacji małe firmy nie będą musiały składać sprawozdań finansowych. Od kwietnia, chcąc wysłać nawet kilku pracowników na unijne szkolenie o wartości kilkuset złotych, musiały ujawniać firmie szkoleniowej czyli innemu przedsiębiorcy swoje dane finansowe za trzy ubiegłe lata. Właściciele firm obawiali się o bezpieczeństwo tych danych i rezygnowali z wysyłania pracowników na szkolenia.

W wyniku nowelizacji przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z wypełniania części informacji zawartych w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W związku z nowelizacją zmienił się jego wzór.

Rozporządzenie stosuje się do informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc w ramach tzw. wyłączeń blokowych po dniu jego wejścia w życie zarówno wobec nowych wniosków o udzielenie pomocy, jak i tych, które zostały złożone przed 14 stycznia, ale nie zostały rozpatrzone przed tą datą.

Rozporządzenie nie zmieniło natomiast zasad udzielania pomocy de minimis w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.