Gmina, która prowadzi postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, rozpoczyna je od przeprowadzenia u niego wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. W ten sposób ustala jego sytuację dochodową oraz przyczyny niepłacenia alimentów. Wzory wywiadu i oświadczenia są określone w rozporządzeniu. Przygotowane właśnie przez resort pracy nowe rozporządzenie (jest już w konsultacjach) wprowadza w tych wzorach ważną zmianę, która polega na pozbawieniu ich klauzuli zastrzeżone.

Jej obecność wymaga obecnie od gmin stosowania wymogów przewidzianych w ustawie o ochronie informacji niejawnych w przypadku tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania wywiadów i oświadczeń wypełnionych przez dłużników. To oznacza, że m.in. dostęp do tych dokumentów mogą mieć tylko pracownicy, którzy zostali przeszkoleni i mają certyfikat dostępu do informacji niejawnych.

– Do oświadczenia lub wywiadu nie ma też dostępu sam dłużnik, który chciałby je uzupełnić już po ich wypełnieniu – mówi Edyta Łukowiec, kierownik sekcji świadczeń alimentacyjnych MOPR w Włocławku.

Po zmianie przepisów zarówno wywiad, jak i oświadczenie będą włączane do akt danej sprawy. Obecnie znajduje się w nich tylko notatka z ich przeprowadzenia, a same dokumenty są przechowywane w przystosowanym do tego celu miejscu.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.