W liście do minister edukacji narodowej Michalak podkreśla, że wielkość powierzchni przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu jest określana jedynie w formie zaleceń organów sanitarnych. Podkreśla, że nie są one obligatoryjne i dotyczą głównie nowo projektowanych i budowanych przedszkoli. Jak podaje RPD, jest to 2 lub 2,5 metra kwadratowego na dziecko.

"Brak obligatoryjnego charakteru tej normy skutkuje tym, że tylko niektóre przedszkola spełniają wyżej wymienione zalecane standardy" - zaznacza RPD. W jego ocenie niektóre przedszkola chcą zagwarantować dostęp do nauki zbyt dużej liczby dzieci - małymi kosztami.

Michalak zaznacza, że rozporządzenie MEN mówi jedynie o tym, że oddział przedszkolny nie może mieć więcej niż 25 dzieci. "Bez określonych standardów co do wielkości powierzchni sal (rozporządzenie - PAP) nie daje gwarancji zapewnienia dzieciom właściwych warunków higieny i bezpieczeństwa" - podkreśla RPD.

Podaje także, że liczbę urządzeń sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej wyznacza rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Zaznacza, że te same normy są stosowane dla dorosłych i dla dzieci. "Moim zdaniem taki sposób uregulowania przedmiotowej kwestii nie jest korzystny dla dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych" - zaznacza RPD.

Michalak zwraca uwagę, że MEN określa wielkość powierzchni przypadającej na jedno dziecko, a także liczbę urządzeń sanitarnych jedynie w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego. Nie ma zaś takich wytycznych dla przedszkoli.

Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego są tworzone dla mniejszej liczby dzieci i mogą się mieścić nawet w domu - możliwość i warunki ich działania wyznacza rozporządzenie MEN.

"Uważam, że zarówno w przedszkolach, jak i innych formach wychowania przedszkolnego należy bezwzględnie zagwarantować wysoką jakość higieny i bezpieczeństwa" - podkreśla Michalak. "Nie mogę zgodzić się z sytuacją, gdy warunki sanitarne pobytu dzieci są różnicowane w zależności od formy edukacji przedszkolnej, z której one korzystają" - zaznacza.

"Zwracam się do pani Minister z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych nad wypracowaniem standardów sanitarnych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych" - kończy list Michalak.