■  OPZZ DOMAGA SIĘ DIALOGU Z WŁADZĄ. Przewodniczący OPZZ Jan Guz wezwał rząd do dialogu społecznego i spełnienia postulatów związkowców. Zapowiedział, że jeśli do tego nie dojdzie, rozpoczną oni protesty i przygotowania do ogólnopolskiej akcji strajkowej. OPZZ żąda od rządu zmiany prawa o protestach i strajkach oraz rozporządzenia o wskaźniku wzrostu wynagrodzeń, podpisania Europejskiej Karty Praw Podstawowych, a także czwartego artykułu Europejskiej Karty Społecznej o godziwym wynagrodzeniu, przygotowania ustawy o płacy minimalnej (określi dojście do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia). OPZZ chce także przyjęcia ustawy o emeryturach pomostowych oraz o wypłacie emerytur z OFE.

Więcej www.opzz.org.pl

■  W STYCZNIU ROZMOWY O RUM. Jeszcze w tym miesiącu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz będzie rozmawiał z kierownictwem resortu zdrowia o Rejestrze Usług Medycznych. Według rzeczniczka NFZ Edyty Grabowskiej-Woźniak pilotażowy RUM mógłby zacząć działać najwcześniej za dwa lata. Były prezes NFZ, a obecny poseł PiS Andrzej Sośnierz uważa jednak, że nic nie stało na przeszkodzie, aby wystartować z RUM, zwłaszcza że były na ten cel zaplanowane środki.

Więcej www.mz.gov.pl

■  CARITAS POMAGA DZIECIOM. Dzięki akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas Polska zebrała w 2007 roku 19,5 mln złotych. Pieniądze ze sprzedaży świec zostaną w całości przeznaczone na stworzenie dzieciom z rodzin najuboższych równych szans w stosunku do ich rówieśników. Ofiary z ubiegłorocznej akcji pozostaną w diecezjalnych ośrodkach, część z nich zasili parafialne zespoły Caritas. Tradycyjnie 10 groszy ze sprzedaży każdej małej świecy zostanie przekazane na pomoc dla ubogich dzieci poza granicami kraju; w tym roku z Etiopii.

Więcej www.caritas.pl

■  SUKCES OGÓLNOPOLSKIEGO REJESTRU OSTRYCH ZESPOŁÓW Wieńcowych. Stworzony przez zabrzańskich kardiologów Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych liczy już prawie 187 tys. przypadków i jest jedną z największych tego typu baz danych na świecie. Rocznie w Polsce zawału serca doznaje około 50 tys. osób. Statystyczny polski zawałowiec to 64-letni mężczyzna, cierpiący na nadciśnienie (prawie 60 proc. badanych), palący papierosy (blisko 40 proc.), niejednokrotnie cierpiący też na cukrzycę (21 proc.).