Szkoły ponadgimnazjalne w rankingu zostały oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką. To nowość, gdyż do tej pory o pozycji szkół w rankingu decydowały sukcesy w olimpiadach.

Kolejną nowością w rankingu jest osobne ocenianie liceów i techników. 

Tegoroczni zwycięzcy

W tym roku w rankingu są dwie zwycięskie szkoły: Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz krakowskie Technikum Łączności nr 14 w ZS im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Na drugim miejscu  wśród liceów znalazło się III LO im. Marynarki Wojennej RP z Gdyni, na trzecim: LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Drugie miejsce w rankingu techników zajęło Technikum nr 7 w Nowym Sączu (przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. W. Orkana), a trzecie miejsce Technikum Elektroniczne w Radomiu (w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte).

Zobacz cały ranking liceów.

Zobacz cały ranking techników.

Źródło: Perspektywy