Od 29 grudnia 2010 r. obowiązuje nowe zarządzenie Jacka Paszkiewicza, prezesa NFZ, z którego m.in. zniknęła definicja deklaracji wyboru lekarza POZ. W związku z tym, że lekarze rodzinni podpisali nowe kontrakty z funduszem, nie tracą ważności deklaracje wyboru lekarza, jakie pacjenci złożyli w poprzednich latach. Nowe brzmienie zyskało również pojęcie porada lekarska. Zmiana zarządzenia była podstawowym warunkiem podpisania umów lekarzy rodzinnych z NFZ na ten rok.

Zgodnie z nowym zarządzeniem świadczeniodawca ma obowiązek sprawdzenia przed udzieleniem świadczeń, czy pacjent jest ubezpieczony. Robi to na podstawie dokumentów przedstawionych przez samego zainteresowanego (np. druk ZUS RMUA, książeczka ubezpieczeniowa). Prawo do leczenia finansowanego przez NFZ lekarz rodzinny sprawdza przed przyjęciem od pacjenta wypełnionej deklaracji wyboru.

Zarządzenie łagodzi także wymogi związane z organizacją pracy świadczeniodawców POZ. Dni i godziny udzielania świadczeń zdrowotnych określa harmonogram pracy lekarza. Utrzymano zasadę, że maksymalna liczba pacjentów przypisanych do jednego lekarza POZ nie może przekroczyć 2750 osób.

Tylko w uzasadnionych przypadkach (gdy chodzi na przykład o interes pacjentów) dyrektor oddziału NFZ może wydać na wniosek świadczeniodawcy decyzję o odstępstwie od tego wymogu.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 87/2010/DSOZ prezesa NFZ z 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.