Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje rodzicowi, który jest uprawniony do zasiłku na to dziecko. Dodatek ten wynosi 400 zł miesięcznie i jest wypłacany nie dłużej niż przez 24 miesiące. Ten okres może być jednak wydłużony do 36 miesięcy, gdy rodzic sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu lub do 72 miesięcy, gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Wysokość dodatku jest natomiast stała, niezależnie od liczby dzieci, które są pod opieką w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego. Przepis ten zaskarżył rodzic, który złożył wniosek o zasiłek i dodatek na każde z trójki dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Gmina przyznała na każde z tych dzieci zasiłek oraz jeden dodatek. Decyzję gminy podtrzymało samorządowe kolegium wychowawcze, które stwierdziło, że gdyby ustawodawca zamierzał wprowadzić dodatek dla każdego dziecka, to powinno to wprost wynikać z odpowiednich przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Odmienne stanowisko zajął jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt IV SA/Po 848/07). Stwierdził, że związanie dodatku wychowawczego z zasiłkiem rodzinnym przyznawanym na każde dziecko uprawnia do poglądu, że na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek ten przysługuje do każdego zasiłku. Sąd przychylił się tym samym do argumentacji rodzica, który wskazywał, że inne dodatki, np. z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przysługują na każde z nich. Dodał też, że przyznanie tylko jednego dodatku na wszystkie dzieci nie spełnia funkcji zaopatrzeniowej, jaką ma pełnić ustawa o świadczeniach rodzinnych.

– Dodatek powinien przysługiwać na każde dziecko, które się znajduje pod opieką rodzica korzystającego z urlopu wychowawczego nawet w sytuacji, gdy nie są to dzieci urodzone w trakcie jednego porodu – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Dodaje, że taką możliwość dawały obowiązujące przed ustawą o świadczeniach rodzinnych przepisy dotyczące przyznawania zasiłku wychowawczego, które zwiększały jego wysokość na kolejne dzieci.