Nie
Aby okres pracy nauczycielskiej został uwzględniony do okresu pracy w szczególnym charakterze przy ustalaniu prawa do emerytury bez względu na wiek, praca ta musi być wykonywana co najmniej w połowie wymiaru zajęć.
Ponieważ wymiar czasu pracy jest niższy niż wyżej wymieniony czteroletni okres pracy, nie zostanie uwzględniony do okresu pracy w szczególnym charakterze. Nie nabędzie pan prawa do wcześniejszej emerytury z Karty Nauczyciela, gdyż przysługuje ono nauczycielom mającym trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze.
AGATA ROGULSKA
ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych
PODSTAWA PRAWNA
Art. 88, art. 91b ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).