Według CBOS 31 proc. Polaków spędziło poza miejscem zamieszkania od jednego do siedmiu dni, 35 proc. - od ośmiu do 14 dni, a po 12 proc. respondentów: 15-21 dni lub 22-30 dni.

Autorzy badania podkreślają, że na wypoczynek poza domem decydują się najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, lepiej sytuowane oraz zajmujące wyższe stanowiska. W ubiegłym roku dotyczyło to 72 proc. kadry kierowniczej oraz specjalistów z wyższym wykształceniem, a także 60 proc. techników i osób należących do średniego personelu kierowniczego.

Na dłuższy urlop wyjechało w 2010 r. tylko 21 proc. rencistów, 18 proc. niewykwalifikowanych robotników oraz 17 proc. emerytów. W ten sposób wypoczywało również 34 proc. wykwalifikowanych robotników i 33 proc. pracowników usług.

Z badania wynika, że z dłuższych wypadów korzystają głównie mieszkańcy dużych miast. 60 proc. mieszkańców aglomeracji, liczących ponad pół miliona osób, wyjechało w ubiegłym roku na wypoczynek; z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców - tylko 31 proc. Również częściej podróżują osoby młode niż starsze.

40 proc. wypoczywających w kraju Polaków najczęściej przebywało u rodziny lub znajomych, a 36 proc. - w prywatnie wynajętej kwaterze. 15 proc. osób wybrało odpoczynek na działce, 11 proc. - zorganizowane wczasy, a 9 proc. - pole namiotowe.

15 proc. wypoczywających za granicą respondentów wyjeżdżało najczęściej indywidualnie; 11 proc. - korzystało z wycieczek i pobytów zorganizowanych przez biura podróży; tyle samo - z pobytu u rodziny, przyjaciół lub znajomych. Zagraniczne wyjazdy wybierała głównie m.in. kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem oraz studenci.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone od 7 do 14 grudnia 2010 r. Wzięło w nim udział 879 osób.