Nowe prawo Maszyniści, którym stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie pociągów, będą mogli pracować jako maszyniści zakładowi, nie tracąc uprawnień.

Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra transportu z 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. nr 170 poz. 1204). Nakłada ono obowiązek zdawania egzaminów weryfikacyjnych na osoby zatrudnione na stanowiskach maszynistów zakładowych.

- Dzięki tej zmianie maszyniści, których lekarz medycyny pracy nie dopuścił do prowadzenia pociągów w ruchu trakcyjnym z pasażerami lub towarami, nadal będą mogli pracować, ale jako maszyniści zakładowi - mówi Aleksander Motyka, wiceprzewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem osoby pragnące wykonywać pracę maszynisty zakładowego muszą zdać egzamin weryfikacyjny. Polega on na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności pracownika, który w przeszłości zdał egzamin kwalifikacyjny, ale teraz ponownie ubiega się o dopuszczenie go do pracy na stanowisko maszynisty zakładowego. Zasada ta dotyczy m.in. osób, które miały przerwę w pracy dłuższą niż 12 miesięcy, lub sytuacji, gdy pracownik nie uzyskał wyniku pozytywnego na egzaminie okresowym. Chodzi głównie o osoby, które w przeszłości nie przeszły pozytywnie testów medycznych i okresowo musiały wykonywać inną pracę.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl