Poselska inicjatywa ma na celu objęcie przewozów osób, wykonywanych na podstawie licencji nietaksówkowej, regulacjami "taksówkowymi". Jednocześnie ma otworzyć rynek przewozów taksówkowych dla nowych przedsiębiorców poprzez zniesienie możliwości limitowania liczby udzielanych licencji taksówkowych przez rady gmin.

"Nowelizacja spowoduje ujednolicenie sposobu świadczenia usług przewozowych samochodami osobowymi, przy zapewnieniu tych samych ram prawnych dla wszystkich zainteresowanych takim rodzajem działalności gospodarczej" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Jednocześnie przewidziano roczny okres dostosowawczy dla wykonujących przewozy osób na podstawie licencji nietaksówkowej. Zdaniem autorów projektu, dzięki zniesieniu limitów na udzielanie licencji taksówkowych, będą oni mogli bez przeszkód ją uzyskać.

Ponadto - zgodnie z nowelizacją - za przewozy taksówkowe będzie się uznawać każdy przewóz na podstawie taksometru. Będzie to odróżniać przewozy taksówkowe od tzw. przewozów okazjonalnych, bez taksometru, czyli że cena przejazdu będzie określana z góry, niezależnie od przejechanej odległości.

Licencja taksówkowa ma uprawniać także do przewozów okazjonalnych (nietaksówkowych). Zdaniem posłów, także masowe usługi dla ludności powinny odbywać się w ramach licencji taksówkowej ze względów bezpieczeństwa.