W tym roku nawet 20 tys. żołnierzy rezerwy, którzy otrzymają tzw. przydział kryzysowy do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), może być powołane na ćwiczenia wojskowe. Dodatkowo do służby przygotowawczej może zostać przyjętych 6 tys. osób, które wcześniej nie służyły w armii. Z kolei okresową służbę wojskową może pełnić 50 żołnierzy rezerwy, którzy chcą np. na ochotnika wyjechać na misje. Takie limity ustaliła Rada Ministrów w rozporządzeniu, które weszło w życie 1 stycznia 2011 r.

Rząd zdecydował też, że w tym roku na przeszkolenie wojskowe i do zasadniczej służby oraz szkolenia w obronie cywilnej do wojska nie będę m.in. powoływani absolwenci szkół wyższych.

Inaczej będzie w przypadku żołnierzy rezerwy, którzy zostali zwolnieni ze służby stałej, kontraktowej i kandydackiej oraz tych, którzy ukończyli służbę przygotowawczą. Wszyscy spośród nich będą mogli wstępować do NSR. Z osobami zgłaszającymi się do NSR zawierany jest kontrakt, który będzie trwał od dwóch do sześciu lat. Łącznie nie może przekroczyć 15 lat. Dodatkowo żołnierze należący do NSR będą musieli stawiać się w ciągu roku na 30-dniowe ćwiczenia wojskowe lub do pełnienia okresowej służby wojskowej. Tylko za ten okres otrzymają uposażenie od wojska.

Z kolei 6 tys. miejsc jest przewidzianych dla kandydatów do służby przygotowawczej. Obejmuje ona te osoby, które wcześniej nie służyły w wojsku. Szkolenie będzie odbywało się kilka razy w roku. Obecnie jest ono przewidziane tylko dla ochotników do korpusu szeregowych. W kolejnych nabór ma też być uruchomiony dla korpusu podoficerów i oficerów. W zależności od korpusu służba ma trwać odpowiednio: cztery, pięć i sześć miesięcy.

Żołnierze kształceni w czasie służby przygotowawczej otrzymają świadczenia i nabędą uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej będzie zakończone egzaminem. Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym, wojskowi komendanci uzupełnień będą mogli nadawać przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych w ramach NSR na podstawie zawartych przez te osoby kontraktów. Żołnierze ci będą mianowani: podchorążowie na stopień kaprala, kadeci na stopień starszego szeregowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych (Dz.U. nr 258, poz. 1748).