Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady wynagradzania nauczycieli. Do ich pensji za urlop wypoczynkowy będzie dodany kolejny dodatek, który ma wpływać na jego zwiększenie w czasie wakacji lub ferii. Wcześniej samorządy przy wypłacaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy uwzględniały m.in. pensję zasadniczą, dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz warunki pracy. Nowe przepisy dodają do tego wykazu tzw. jednorazowy dodatek uzupełniający. Samorządy wypłacają go tym pedagogom, którzy nie osiągają średniej płacy zagwarantowanej w art. 30 Karty nauczyciela. Dodatek ten jest wyrównaniem do średniej za cały rok.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. nr 255, poz. 1712).