Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad rządowym projektem ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Po drugim czytaniu zgłoszono 12 poprawek, a najważniejsze z nich dotyczą m.in. zmniejszenia maksymalnej liczby dzieci z 8 do 5, którymi może zajmować się jeden opiekun w żłobku, oraz rozliczania przez gminy dotacji budżetowych na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy.

Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają ułatwiać rodzicom godzenie obowiązków wychowawczych z pracą. Opieka nad dziećmi w wieku 0 – 3 lata będzie sprawowana w żłobkach, które nie będą już zakładami opieki zdrowotnej, i klubach dziecięcych. Rodzice będą też mogli powierzyć dzieci dziennemu opiekunowi, który będzie sprawował nad nimi opiekę w swoim domu. Jeżeli zdecydują się natomiast na legalne zatrudnienie niani, budżet opłaci za nie składki na ubezpieczenia społeczne.

Ustawa ma wejść w życie po trzech miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw.