Wnioski składane od dziś w konkursach w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) muszą być przygotowane w nowej wersji Generatora wniosków aplikacyjnych, która jest dostępna pod adresem: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA64. Pierwsze konkursy już zostały ogłoszone.

Od dziś nowe wnioski przyjmuje np. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Opolu. Ogłosił aż trzy konkursy na projekty innowacyjne oraz czwarty przewidujący w projektach międzynarodową współpracę. Powinny dotyczyć: poszukiwania nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej, utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ oraz modernizowania oferty kształcenia zawodowego.

Zmienił się nie tylko format, lecz także zakres wniosku o dofinansowanie w PO KL. Wnioskodawcy muszą nie w formie opisowej, jak dotychczas, ale według nowego tabelarycznego wzorca przedstawić cele projektu oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki. Z ich realizacji będą potem rozliczani, bardzo ważne jest więc, żeby w projektach były przyjmowane realistyczne założenia. Zwłaszcza że za niezrealizowanie założeń projektu będą groziły kary finansowe.

Zdaniem Ewy Jagusiak-Dziubandowskiej z WUP w Opolu nową technikę pisania wniosku najszybciej opanują firmy konsultingowe i to z ich pomocy będą korzystać podmioty ubiegające się o dofinansowanie w konkursach.

– Nie jest to jednak dobre, ponieważ najlepiej, gdy projekt jest pisany przez kogoś, kto go będzie realizował. We wniosku można zapisać różne wskaźniki i rezultaty, gorzej jest potem z ich realizacją – uważa Ewa Jagusiak-Dziubandowska.

Jej zdaniem zanim wnioskodawcy nauczą się nowej techniki wypełniania wniosków, 70 proc. z nich będzie odpadać w konkursach.