Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 października 2010 r. (sygn. akt K 58/07) nie pozostawia rządowi wyboru. Budżet państwa nie może dalej finansować za wszystkich rolników składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wyrok został ogłoszony 3 listopada 2010 r. Data ta jest ważna, bo sędziowie TK dali ustawodawcy na przygotowanie nowych rozwiązań 15 miesięcy. Rząd ma więc czas do lutego 2012 roku.

Jeśli nowe prawo nie powstanie, osoby ubezpieczone w KRUS nie będą miały wpłacanej składki do NFZ. A to oznacza, że za leczenie zapłacą z własnej kieszeni.

Opracowanie nowych przepisów nie byłoby trudne, gdyby nie to, że w październiku 2011 roku odbędą się wybory. Jeśli więc rząd nie przygotuje ustawy do wiosny, Sejm może nie zdążyć z jej uchwaleniem przed jesiennymi wyborami. A później będzie to mało realne.

Staraliśmy się ustalić, kto zajmuje się przygotowaniem ustawy. Według Centrum Informacyjnego Rządu prace są prowadzone „w porozumieniu z Ministerstwami: Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów oraz ministrem Michałem Bonim prowadzącym Międzyresortowy Zespół ds. Reformy Systemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników”. Zapytaliśmy więc poszczególne resorty, co się z tym dzieje.

Małgorzata Książyk, rzecznik prasowy MRiRW, wyjaśniła, że to minister zdrowia ma przygotować ustawę. Ministerstwo Finansów ustaliło tymczasem, że żaden z departamentów nie zajmuje się tym problemem. Minister Michał Boni ma już własny wkład w reformę KRUS – od 23 września 2008 roku bez żadnych efektów analizuje system ubezpieczeniowy rolników. Natomiast Ministerstwo Zdrowia zajmuje się jedynie analizą ewentualnych rozwiązań.

Na problemy związane z przygotowaniem ustawy zwraca uwagę Piotr Gryska, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji. Wskazuje, że trzeba przygotować co najmniej kilka jej wariantów.

– Musimy jednak zdążyć z przygotowaniem ustawy – deklaruje Piotr Gryska.

Wątpliwości ma prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz ze Szkoły Głównej Handlowej. Uważa, że rząd przed wyborami nie przygotuje nowych przepisów.

– Nie będzie czasu na merytoryczną dyskusję nad sposobem ustalania wysokości dochodów przez rolników. W efekcie, aby rolnicy nie stracili prawa do bezpłatnego leczenia, będzie konieczne przygotowanie protezy – przestrzega prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz.