Od przyszłego roku 6 stycznia (Trzech Króli) stanie się 13. dniem świątecznym w roku, które jest wolne od pracy. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy, której przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2011 r.
W 2011 r. pracownikom przybędzie dodatkowe święto wolne od pracy. Nie otrzymają jednak wolnego w innym terminie, jeśli któreś ze świąt przypadnie w ich dzień wolny.
Wprowadzenie kolejnego dnia wolnego od pracy nie oznacza jednak, że w przyszłym roku wymiar pracy będzie krótszy. Począwszy od przyszłego roku, firma nie musi oddawać podwładnym wolnego w innym terminie, jeśli święto wypadnie w dzień wolny od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej jest to sobota).
Zmiana spowoduje, że wyższe pensje za styczeń otrzymają osoby, które będą pracować 6 stycznia. W dzień świąteczny dozwolona jest praca m.in. w razie prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie i komunikacji przy pracy zmianowej oraz w ruchu ciągłym. Za pracę w święto podwładnym należy się jednak 100-proc. dodatek do pensji (jeśli nie można udzielić im dnia wolnego w innym terminie).
– O tym, który dzień tygodnia jest wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, decyduje pracodawca. Może więc tak ustalać rozkłady czasu pracy podwładnych, aby dni takie jak najczęściej przypadały w święta – tłumaczy prof. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W takich sytuacjach podwładni będą dłużej pracować, bo należne im dni wolne (z tytułu świąt i pięciodniowego tygodnia pracy) skumulują się. Na przykład pracownicy, dla których dniem wolnym jest poniedziałek, w 2011 r. będą pracować o 16 godz. dłużej od tych, którzy mają wolną sobotę (w przyszłym roku święto aż trzykrotnie wypada w poniedziałek, a tylko raz w sobotę). Jeśli obaj pracownicy są wynagradzani w jednakowych stawkach miesięcznych, otrzymają za swoją pracę takie samo wynagrodzenie, mimo że pierwsza z wymienionych osób przepracuje o 16 godz. więcej niż druga.
Zmiana w kodeksie pracy oznacza, że począwszy od przyszłego roku wymiar czasu pracy podwładnych (a więc także liczba dni wolnych od pracy) będzie zależał od rozkładu czasu pracy, jakim objęty jest pracownik.
Przeciwne uchwaleniu nowelizacji było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. NSZZ „Solidarność” i PKPP Lewiatan zapowiedziały już jej zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego.
Podstawa prawna
Ustawa z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 224, poz. 1459).