Pracodawcy nie muszą ponownie zatrudnić swojego pracownika, który zwolnił się po to, aby ZUS wypłacał mu emeryturę. Dzięki temu mogą taniej zwolnić podwładnych.
Od 1 stycznia 2011 roku wejdzie w życie nowe rozwiązanie dla emerytów. Jest ono zawarte w nowelizacji ustawy – Prawo o finansach publicznych. Zgodnie z nim starszy pracownik będzie musiał wybrać: albo kontynuuje pracę i ma pensję, albo rozwiązuje umowę (choć na jeden dzień) i dopiero wtedy ZUS może mu wypłacić emeryturę. Pracodawcy mogą przy tej okazji taniej rozstawać się z pracownikami, jeśli ci zdecydują się na to, aby zachować prawo do emerytury.
Rozstanie ze starszym pracownikiem w takiej sytuacji będzie dla nich łatwiejsze, niż gdyby sami próbowali go zwolnić. Jeśli to sam podwładny przyjdzie do nich z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę, nie muszą uzasadniać mu na piśmie powodów rozstania i płacić odszkodowania. Gdyby chcieli się z nim rozstać w ramach zwolnień grupowych, musieliby wypłacić mu odprawę.