Dzisiaj w życie wchodzą cztery rozporządzenia tzw. refundacyjne przygotowane przez resort zdrowia. Określają one wykaz leków, do ceny których dopłaca NFZ, a także poziom tych refundacji.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie znajdą się na nich długodziałające analogi insulin. Resort zdrowia tłumaczy wycofanie się z objęcia ich refundacją (obecnie pacjent sam płaci za ich zakup) koniecznością zbadania bezpieczeństwa ich stosowania. W zamian resort zdrowia przy współpracy konsultanta krajowego ds. diabetologii przygotuje program terapeutyczny. Zacznie on obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pacjenci do programu mają być kwalifikowani przez lekarzy diabetologów. Ci, którzy zostaną do niego włączeni, będą mogi liczyć na 100-proc. refundację ceny długodziałających analogów insulin.

Na zmienionych wykazach leków refundowanych znajdą się, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nowoczesne leki przeciwpsychotyczne II generacji. Koszt objęcia ich oraz innych leków stosowanych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej refundacją to wydatek dla NFZ około 300 mln zł. Na listach został również umieszczony lek Arava stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Dotychczas był on dostępny tylko w ramach programu terapeutycznego.

Do wykazów zostały dopisane 42 produkty zawierające nowe substancje czynne oraz nowe postacie leków. Łącznie z list usunięto 43 produkty, w przypadku kolejnych 23 dokonano obniżenia ich ceny. Ceny ponad 40 leków zostały podwyższone – to efekt wzrostu kosztów ich produkcji. Łącznie zmiany na listach (bez analogów długodziałających) mają kosztować NFZ 400 mln zł. Rozporządzenia czekają na publikację w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.