Od 1 stycznia 2011 r. w istotny sposób zmienią się zasady ustalania wymiaru czasu pracy w danych okresach rozliczeniowych. Święto, które przypadnie w dzień wolny pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej jest to sobota), nie obniży już wymiaru o osiem godzin. Firma nie będzie musiała więc już oddawać pracownikom dnia wolnego w innym terminie do końca okresu rozliczeniowego. Takie zmiany wprowadzi od nowego roku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw.

Nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie już pierwszego dnia obowiązywania. 1 stycznia 2011 r., czyli Nowy Rok, wypada bowiem w sobotę. Osobom, które mają wolne soboty, nie trzeba będzie już oddawać z tego powodu dnia wolnego w innym terminie do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Zmiana przepisów spowoduje jednak, że wymiar czasu pracy podwładnych będzie różnił się w zależności od rozkładu czasu pracy, jaki ich obowiązuje (nawet jeśli są zatrudnieni w tej samej firmie i wykonują taką samą pracę za takie samo wynagrodzenie). Na przykład osoba, dla której przez cały 2011 r. dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy będzie poniedziałek, przepracuje o dwa dni dłużej od tej, która ma wolne soboty. W 2011 r. w poniedziałek święto wolne od pracy wypadnie bowiem trzy razy (25 kwietnia – pierwszy dzień Wielkanocy, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia). Firma nie muszą za te dni udzielać podwładnemu wolnego w innym terminie, jeśli poniedziałek jest dla niego wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Natomiast w sobotę święto wypadnie tylko raz – w Nowy Rok. Pracownikom, którzy mają wolne soboty, firma tylko raz nie będzie musiała oddawać dnia wolnego w innym terminie.

Pracownicy, którzy uznają, że są dyskryminowani ze względu na różną liczbę dni wolnych od pracy, mogą zarzucić pracodawcom naruszenie zasady równego traktowania i domagać się odszkodowania.

13 świąt wolnych od pracy będzie przysługiwało pracownikom w 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 1 i 2 ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 224, poz. 1459).