Projekt ustawy o działalności leczniczej, który wchodzi w skład rządowego pakietu ustaw zdrowotnych, przewiduje wydłużenie czasu pracy z 5 godz. do 7 godz. 35 min. pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów.

Trzyletni okres przejściowy, po którym ten zapis miałby obowiązywać

Poprawka zaproponowana przez podkomisję wprowadza trzyletni okres przejściowy, po którym ten zapis miałby obowiązywać.

Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że skracanie czasu pracy nie jest skuteczną i optymalną metodą zapobiegania negatywnym skutkom wykonywania pracy w szkodliwych warunkach.

Przeciwko wydłużeniu czasu pracy tych grup zawodowych opowiadały się związki zawodowe. W październiku ogólnopolski protest w tej sprawie zorganizowali elektroradiolodzy.

Podkomisja zdrowia zakończyła w środę dwudniowe posiedzenie. We wtorek opowiedziała się m.in. za proponowanymi przez rząd przepisami zakładającymi, że samorządy, które nie pokryją ujemnych wyników finansowych szpitali, będą musiały przekształcić je w spółki. Ustawa o działalności leczniczej jest kluczowym projektem rządowego projektu zdrowotnego.