Prezydent Bronisław Komorowski dopiero co podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, a już chce zmienić niektóre jej przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Chodzi o zapis o tym, że osoba, która uzyskała uprawnienia emerytalne i chce jednocześnie pobierać emeryturę i pracować, to musi najpierw zwolnić się z pracy, a następnie ponownie zatrudnić.
Bronisław Komorowski chce zmienić to prawo, nowelizując ustawę o emeryturach i rentach z FUS. Odpowiedni projekt Kancelaria Prezydenta ma przesłać do sejmu tuż po Nowym Roku. – Wśród szeregu rozwiązań naprawiających finanse publiczne mamy łyżkę dziegciu, którą jest ryzykowna chęć cofnięcia niedawno przyznanego przywileju – uzasadniał wczoraj swoją decyzję Komorowski. Dokładnie cztery dni po tym, jak podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych zawierającą te przepisy.