Przed wyjazdem turystycznym do innego państwa Unii Europejskiej należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W razie wypadku lub choroby gwarantuje ona dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmują obywateli kraju Unii, w którym aktualnie się przebywa

Czy EKUZ ma datę ważności

W lutym zamierzam wyjechać na ferie zimowe do Austrii. Kiedy najlepiej zacząć się starać o przyznanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) i czy ma ona określony czas ważności?

Czy EKUZ z NFZ, gdzie jest się ubezpieczonym

Prowadzę działalność gospodarczą. W związku z tym jestem ubezpieczona w NFZ. Zamierzam wyjechać do Wielkiej Brytanii i odwiedzić siostrę. Obecnie przebywam jednak poza miejscem zameldowania. Czy wniosek o uzyskanie EKUZ muszę złożyć w oddziale NFZ, w którym jestem ubezpieczona?

Czy do wniosku dołączyć inne dokumenty

Bardzo zależy mi na szybkim wyrobieniu EKUZ. Wiem, że muszę złożyć wniosek o jej wydanie. Zamierzam wyjechać za granicę z dzieckiem. Czy muszę dołączyć do wniosku jeszcze inne dokumenty?

Czy karta zapewnia nieodpłatne leczenie

W NFZ poinformowano mnie, że tylko z EKUZ mam prawo do nieodpłatnego leczenia w czasie pobytu w innym państwie Wspólnoty. Zamierzam ferie spędzić we Francji. Wyjeżdżam już jutro i nie wyrobiłam karty. Czy mimo to mogę tam liczyć na pomoc medyczną?

Czy NFZ zwraca pobrane opłaty

W czasie pobytu w Niemczech musiałam zapłacić za założenie gipsu, mimo że posiadałam EKUZ. Świadczeniodawca nie uznał karty. Czy mogę dochodzić zwrotu poniesionych wydatków?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak leczyć się w innym kraju UE w czasie ferii zimowych.