Przed wyjazdem turystycznym do innego państwa Unii Europejskiej należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W razie wypadku lub choroby gwarantuje ona dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmują obywateli kraju Unii, w którym aktualnie się przebywa

Czy EKUZ ma datę ważności

W lutym zamierzam wyjechać na ferie zimowe do Austrii. Kiedy najlepiej zacząć się starać o przyznanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) i czy ma ona określony czas ważności?