Pracujący emeryci chcąc zachować prawo do świadczenia, muszą przedstawić w ZUS świadectwo pracy albo zaświadczenie z firmy o tym, że rozwiązali stosunek pracy.
Od 1 stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidująca zawieszenie prawa do emerytury przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. Jak wyjaśnia ZUS, prawo to ulega zawieszeniu nie tylko niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, ale także od wieku osoby uprawnionej do emerytury. Dotyczy to także osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Zawieszeniu podlega też okresowa emerytura kapitałowa.
Dotyczy to wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury – zarówno tych, którzy już przeszli na emeryturę, jak i tych, którzy prawo do niej uzyskają od 1 stycznia 2011 r., jednak w zależności od tego, czy emerytura została uzyskana przed 1 stycznia 2011 r., czy już w 2011 r., różna jest data, od której ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia, jeśli ubezpieczony będzie kontynuował stosunek pracy zawarty przed uzyskaniem emerytury. Zrobi to albo od razu w styczniu, albo w październiku 2011 roku.