Więcej firm będzie mogło ubiegać się o subsydia płacowe z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). 8 grudnia weszła w życie ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, która ułatwi firmom dostęp do takiej pomocy.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać dopłaty z FGŚP, będzie musiał wykazać 15-proc. spadek obrotów gospodarczych (sprzedaży) w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. Dotychczas firmy, które chciały otrzymać dopłaty do pensji, musiały wykazać co najmniej 25-proc. spadek obrotów. Próg ten jednak okazał się za wysoki i w ciągu ponad roku (od 22 sierpnia 2009, gdy ustawa antykryzysowa weszła w życie) wydatkowano jedynie 2 proc. środków zarezerwowanych na ten cel.

Mimo że przepisy wprowadzające nowe zasady udzielania pomocy z FGŚP weszły w życie, pracodawcy nie mogą z nich na razie korzystać. Z nowelizacji ustawy antykryzysowej wynika, że będą one obowiązywać dopiero od momentu, gdy Komisja Europejska wyda pozytywną decyzję o zgodności tego wsparcia ze wspólnym rynkiem.

Polski rząd ma jednak wyraźne problemy z notyfikacją zmian. Departament Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się pismem z 3 grudnia 2010 r. do dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z prośbą o wskazanie terminu ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej. W odpowiedzi z 13 grudnia 2010 r. UOKiK uznał, że notyfikacja zmienionych przepisów przez Komisję Europejską nie jest potrzebna. Wcześniej konieczność zgłoszenia programu pomocowego do KE sygnalizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w piśmie DPUE-920-988-0910/eg). Dlatego MPiPS wystąpiło do MSZ z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie opinii UOKiK.

Biurokratyczna procedura trwa, a firmy dotknięte spowolnieniem gospodarczym nie mogą ubiegać się o pomoc na złagodzonych warunkach. Dodatkowo od 2011 roku subsydia płacowe mają być przekazywane na zasadach de minimis. A to oznacza, że problemy z ich uzyskaniem mogą mieć np. przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach korzystały już z różnych form pomocy publicznej.

Firma, która chce otrzymać dopłaty, nadal będzie musiała m.in. porozumieć się z pracownikami w sprawie obniżenia ich wymiaru czasu pracy (lub wprowadzić przestój) i przygotować program naprawczy. Przez pół roku od otrzymania ostatniej dopłaty nie może zwolnić pracownika z przyczyn, które go nie dotyczą (czyli np. z powodu problemów ekonomicznych).

Podstawa prawna

Art. 1 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 219, poz. 1445).