Gdzie po pracę

Austriacy przewidują, że po otwarciu tamtejszego rynku pracy przyjedzie do nich wielu pracowników z państw graniczących z nimi, czyli np. z Węgier, ze Słowacji i z Czech. Mogą nawet dojeżdżać codziennie do Austrii. Dlatego Polakom w pasie graniczącym z tymi krajami może być trudniej o pracę.

– Więcej ofert pracy jest w Górnej i Dolnej Austrii, Wiedniu, Styrii – mówi Jerzy Jędrzejewski.

Osoby, które zechcą od 1 maja 2011 roku pracować w Austrii, nie będą musiały mieć specjalnego zezwolenia. Szukając zatrudnienia, mogą skorzystać z pomocy prywatnej agencji zatrudnienia albo z ofert pracy znajdujących się w europejskim portalu urzędów pracy EURES. Poza tym jest jeszcze możliwe poszukiwanie pracy na własną rękę, tzn. osobiście odwiedzając pracodawców. Innym sposobem jest zamieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu pracy w prasie.

– Osoba udająca się do pracy powinna ocenić swoje umiejętności językowe, czy odpowiadają wymaganiom stawianym przez pracodawcę. Zresztą on osobiście może zadzwonić do pracownika i sprawdzić jego znajomość języka niemieckiego – mówi Katarzyna Tomiczek z Work Service.

Podkreśla, że pracownik musi zabrać z sobą dowód osobisty, życiorys (CV), zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje (przetłumaczone na język niemiecki). Domownikom trzeba zostawić adres, pod którym zatrudniony będzie przebywał, i numer telefonu.

Zasiłek dla bezrobotnych

W razie utraty pracy Polak może się ubiegać austriacki zasiłek dla bezrobotnych. Musi się zarejestrować jako osoba bez pracy w tamtejszym urzędzie pracy. Zasiłek wypłacany jest osobom, które wykazują chęć podjęcia pracy poprzez gotowość do przyjmowania ofert pracy. Ponadto osoby ubiegające się o zasiłek muszą wykazać, że przez określony czas pozostawały w stosunku pracy, w ramach którego odprowadzane były składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (zawierające m.in. ubezpieczenie od bezrobocia).

Bezrobotny, który nie ukończył 25 lat, musi przepracować 26 tygodni w ciągu roku przed zarejestrowaniem. Starsi, jeśli rejestrują się po raz pierwszy, muszą mieć 52 tygodnie stażu pracowniczego w ciągu dwóch lat. Pozostali muszą mieć przepracowane 28 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zasiłek odpowiada kwocie stanowiącej 55 proc. ostatniej płacy. Może być zwiększony o dodatki: rodzinny i uzupełniający. Świadczenie jest wypłacane osobiście bezrobotnemu do 20 tygodni albo do 52 tygodni dla bezrobotnych z długim stażem pracy. Jest ono płatne z dołu, około ósmego dnia następnego miesiąca. W czasie kiedy zasiłek jest wypłacany bezrobotnemu, on i członkowie jego rodziny są ubezpieczeni zdrowotnie.