Od 1 stycznia 2011 roku studentom oraz niewidomym niezdolnym do samodzielnej egzystencji będzie przysługiwała większa zniżka na przejazdy pociągami i autobusami.

Zgodnie z nowymi przepisami ulga w wysokości 51 proc. dla studentów będzie obowiązywała przy przejazdach jednorazowych w pociągach ekspresowych, osobowych i pospiesznych. Analogiczna zniżka obejmie też przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Z 51 proc. ulgi skorzystają też studenci posiadający bilety miesięczne imienne na autobusy zwykłe i pospieszne publicznego transportu zbiorowego. Wszystkie ulgowe uprawnienia będą przysługiwały studentom do 26. roku życia.

Ulgę na przejazdy PKP i PKS dla uczniów i studentów obniżono w 2001 roku z 50 proc. do 37 proc. Teraz z 49 proc. zniżki na przejazdy autobusami i pociągami (bez ekspresów) mogą korzystać tylko te osoby, które kupią imienne bilety miesięczne. Pozostali mają prawo do 37 proc. ulgi.

Ministerstwo Finansów (MF) uzasadniło, że celem nowych przepisów jest wyrównanie szans edukacyjnych osób studiujących w różnym trybie, a także w miejscowościach znacznie oddalonych od ich miejsca zamieszkania.

Z kolei niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji uzyskają 93-proc. ulgę na bilety jednorazowe i miesięczne na autobusy oraz pociągi osobowe. W przypadku biletów miesięcznych na pociągi pospieszne i ekspresowe otrzymają 51 proc. zniżki. Obecnie za takie bilety muszą płacić 100 proc. ceny. W przypadku innych biletów przysługują im ulgi w wysokości od 37 proc. do 49 proc., w zależności od rodzaju transportu i biletów.

1,9 mln osób kształci się na wyższych uczelniach w Polsce

Podstawa prawna

Art. 6. ustawy z 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578).