Od przyszłego roku osoby prowadzące działalność gospodarczą z tzw. dwuletnią ulgą będą więcej wpłacać do ZUS.
Te osoby, które dopiero debiutują w biznesie, nie muszą co miesiąc wpłacać do ZUS, tak jak pozostali prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, ponad 800 zł. Aby pomóc im rozkręcić firmę, od ponad pięciu lat obowiązuje dla nich specjalne rozwiązanie. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie firmy 25 sierpnia 2005 roku lub później, mogą korzystać z ulgi w opłacaniu składek do ZUS.
Przez pierwsze 2 lata od daty rozpoczęcia wykonywania działalności opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (dobrowolna) od preferencyjnej podstawy wymiaru. Nie opłacają też składki do Funduszu Pracy.
Podstawa, która służy do obliczania składek, jakie trzeba zapłacić do ZUS, jest zdecydowanie niższa od tej, którą opłacają osoby prowadzące już działalność.
Wynosi nie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przez cały 2010 rok jest to 395,10 zł, tj. 30 proc. z kwoty 1317 zł. Początkujący biznesmen płaci więc do ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych 117,11 zł zamiast 605,74 zł miesięcznie.
Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 233,32 zł. Koszt prowadzenia firmy dla debiutanta wynosi łącznie 350,43 zł miesięcznie, a nie tak jak dla pozostałych osób prowadzących działalność – 839,06 zł.
W przyszłym roku składki te będą nieco wyższe. To efekt wzrostu płacy minimalnej, która wyniesie od stycznia 1386 zł. W efekcie podstawa wymiaru składek wzrośnie do 415,80 zł. A to oznacza, że:
● składka na emeryturę wyniesie 81,16 zł
● na rentę 24,95 zł
● na ubezpieczenie chorobowe 10,19 zł
● na ubezpieczenie wypadkowe 6,94 zł (zakładając, że stawka wyniesie 1,67 proc. postawy).
Łącznie składki do ZUS wzrosną z 117,11 zł do 123,24 zł – o 6,14 zł.
Osoby prowadzące firmy opłacają składkę zdrowotną do NFZ. Nie jest jeszcze znana podstawa jej naliczania (składka wynosi obecnie 9 proc. od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku, GUS poda nową wartość za 2010 r. 20 stycznia 2011 r.), ale można szacować, że wyniesie ona ok. 3550 zł.
Wtedy składka na zdrowie wzrośnie z 233,32 zł do prawie 240 zł. Łączy koszt opłacenia wszystkich składek wyniesie więc od stycznia prawie 363 zł i będzie wyższy od tegorocznego o 12,5 zł miesięcznie.
Podstawa prawna
Art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585).