Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przygotował projekt rozporządzania w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Z możliwości takiej będą mogły korzystać osoby posiadające tytuł magistra lub licencjata.

- Nowy akt wykonawczy likwiduje nierówne traktowanie strażaków w zależności od rodzaju dyplomu ukończenia studiów. Obecnie na przeszkolenie zawodowe można było kierować wyłącznie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera - wyjaśnia Krzysztof Hetman, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Zasady takie wprowadziło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 221, poz. 1626). Zdaniem strażaków, rozporządzenie to jest niezgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w art. 36 ust. 5 ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r., nr 96, poz. 667 z poźn. zm.). Dlatego też najnowszy projekt rozporządzenia wymaga od kandydatów posiadania jedynie dyplomu ukończenia studiów wyższych, bez określania tytułu zawodowego, który ma posiadać kandydat na przeszkolenie zawodowe.

Według związkowców, nowe rozporządzenie ułatwi awans osobom, które już służą w straży pożarnej, posiadają wyższe studia, a nie mogą zajmować niektórych stanowisk, bo nie przeszły przeszkolenia zawodowego prowadzonego w formie niestacjonarnych studiów podyplomowych.

- Obecnie projekt ten został przesłany do ministra spraw wewnętrznych. Po jego akceptacji zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i central związków zawodowych - wyjaśnia bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP.

Obecnie w zawodowej straży pożarnej jest zatrudnionych łącznie ponad 31 tys. osób. Docelowo zatrudnienie może wzrosnąć o 8 tys. etatów.

Bożena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl