NOWE PRAWO Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł wysyłać osoby dorosłe na leczenie uzdrowiskowe nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego. Jego głównym celem jest umożliwienie placówkom ochrony zdrowia prowadzenie rehabilitacji uzdrowiskowej. Jeszcze w trakcie prac legislacyjnych resort zdrowia proponował, żeby ta forma leczenia była przeznaczona dla pacjentów po wykonanym zabiegu endoprotezoplastyki stawowej. Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował jednak rozszerzenie zmian również o pacjentów, którzy przeszli inne zabiegi.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, okres pobytu dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym będzie wynosił 21 dni, a w przypadku rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni. O 7 dni będzie krótszy pobyt dla osób dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym, a w razie leczenia ambulatoryjnego - od 6 do 18 dni zabiegowych.

Rozporządzenie wprowadza również zasadę, iż lekarz wystawiający skierowanie na kolejne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych powinien to robić nie częściej niż raz na 12 miesięcy od daty określającej koniec ostatniego pobytu w uzdrowisku.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra zdrowia z 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. nr 168, poz. 1185)