Osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, mają największe szanse na otrzymanie unijnej dotacji na własny biznes. Można dostać nawet 40 tys. zł.

1 Sprawdź, czy spełniasz wszystkie kryteria przyznania pomocy

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie przysługuje osobom, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed złożeniem wniosku o uzyskaniu wsparcia.
Maksymalnie można otrzymać 40 tys. zł. Kwota dotacji zależy od specyfiki uruchamianej działalności. Finansowane są tylko wydatki niezbędne do uruchomienia nowego biznesu. O dofinansowanie może się starać każda osoba fizyczna, która jest zameldowana na terenie województwa, w którym jest realizowany projekt. W praktyce podczas rekrutacji preferencje są przyznawane osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnym, osobom, które niedawno utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, mieszkańcom wsi i małych miejscowości, kobietom po przerwie w pracy spowodowanej urodzeniem i wychowywaniem dzieci, osobom młodym lub po 50. roku życia.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o dotację na własny biznes.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady:
2 Znajdź projekt realizowany na terenie twojego województwa
3 Napisz dobry biznesplan przyszłej działalności gospodarczej
4 Odwołaj się od decyzji komisji, jeśli twój biznesplan został odrzucony