Osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, mają największe szanse na otrzymanie unijnej dotacji na własny biznes. Można dostać nawet 40 tys. zł.

1 Sprawdź, czy spełniasz wszystkie kryteria przyznania pomocy

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie przysługuje osobom, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed złożeniem wniosku o uzyskaniu wsparcia.